Expoziční trojúhelník – čas, clona, ISO

6 července, 2024

Expozice

Clona, čas a ISO jsou tři parametry, které řídí míru osvitu snímku (expozice). Tvoří expoziční trojúhelník.

Expoziční trojúhelník

Expoziční trojúhelník ve fotoaparátu funguje tak, že tři hlavní faktory ovlivňují expozici snímku: clona, čas závěrky a citlivost filmu nebo snímače (ISO).
Tyto tři faktory jsou mezi sebou propojené a mohou být nastaveny různými způsoby, aby se dosáhlo požadované expozice.
Například, pokud chceme zachytit rychle se pohybující objekt, můžeme zkrátit čas závěrky, aby se zmrazil pohyb, nebo zvýšit citlivost snímače, aby bylo možné snímat při nižším světle.

Expoziční trojúhelník

Clona

Clona v objektivu  fotoaparátu se stará o množství světla, které proniká do objektivu. Je to otvor, který mění velikost, aby se regulovalo množství světla, které proniká do snímače nebo film. Čím větší víc je clona otevřená, tím více světla proniká do snímače a naopak. Clona se udává hodnotou F-stop (např. F1.8, F2.8, F5.6), kde nižší hodnota znamená menší hloubka ostrosti a více světla.

Hloubka ostrosti

Clona ovlivňuje hloubku ostrosti ve fotoaparátu. Čím menší clonové číslo  (více otevřená clona), tím menší hloubka ostrosti. Naopak, čím větší clonové číslo (méně otevřená clona), tím větší hloubka ostrosti.

Hloubka ostrosti

Expoziční čas

Expoziční čas zvaný také čas expozice, je doba, po kterou je film nebo digitální snímač vystaven světlu během fotografování.
Délka expozice ovlivňuje jas obrazu a může pomoci při získávání kreativních efektů, jako je rozmazání pohybu nebo hloubka ostrosti. Kratší expoziční čas snímá rychle se pohybující objekty jasně a dlouhý expoziční čas způsobí rozmazání pohybu.

Krátký expoziční čas využijeme při fotografování sportu nebo rychle se pohybujících objektů jako je třeba letící pták, běžící pes nebo kůň přeskakující překážku. Snímač je vystaven světlu jen na zlomek času a zaznamená ostrý obraz.

Delší čas expozice využijeme především u fotografování vodopádů, paningu nebo pokud chceme ve fotografii zdůraznit pohyb. Také při malování světlem využíváme delší čas expozice.

ISO

ISO ve fotoaparátu funguje tak, že reguluje citlivost senzoru na světlo. Čím vyšší hodnota ISO, tím vyšší citlivost senzoru a tím méně světla potřebuje fotoaparát k tomu, aby zachytila snímek. To má výhodu v tmavších scénách, kde by jinak bylo potřeba delší expoziční čas nebo nižší clona. Nicméně, při vyšší hodnotě ISO se může objevit šum na snímku.

Softwarově lze zkreslení opravit v grafickém editoru či při úpravě RAW snímků. Většina programů obsahuje speciální nástroj pro její korekci. Stačí označit původní rovné čáry v obrazu a program je opraví do přímé polohy. Některé fotoaparáty mají přímo možnost korekci zkreslení a tuto vadu eliminují.

    Okomentovat

Total: