Práva k užití fotografie z webu

Veškeré materiály publikované na webových stránkách Tom fotografuje www.tomfotografuje.cz  jsou chráněny autorským zákonem. Nositelem autorských práv fotografií je autor Tomáš Madaj. Všechna práva vyhrazena. Fotografie podléhají autorskému zákonu 121/2000 Sb. zákonů ČR. Kompletní obsah prezentace je určen pouze k prohlížení z původního umístění, tedy serveru přístupného přes doménu www.tomfotografuje.cz. Užitím fotografie, i její části pro další fotografické či grafické pojetí bez svolené autora je porušením autorských práv.

Máte zájem fotografii publikovat?

Pokud chcete publikovat fotografii z těchto stránek www.tomfotografuje.cz nebo použít fotografii podléhající autorským právům, ať už fotografii opatřenou vodoznakem nebo bez, kontaktujte mě předem přes formulář nebo emailem na tomfotografuje@email.cz

  Práva k obsahu web stránek

  Pokud není uvedeno jinak, společnost Tom Fotografuje a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví na webové stránky a materiály na webových stránkách. V souladu s níže uvedenou licencí jsou všechna tato práva duševního vlastnictví vyhrazena. Můžete prohlížet a stahovat pro účely ukládání do mezipaměti pouze z webové stránky pro vlastní osobní použití, s výhradou omezení uvedených níže a jinde v těchto podmínkách.

  Nesmíte :
  • znovu publikovat materiál z této webové stránky (včetně zveřejnění na jiné webové stránce);
  • prodávat, pronajímat nebo licencovat materiál z webových stránek;
  • veřejně zobrazovat jakýkoli materiál z webových stránek;
  • reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na tomto webu pro komerční účely;
  • upravovat nebo jinak upravovat jakýkoli materiál na webových stránkách;
  • redistribuovat materiál z této webové stránky s výjimkou obsahu výslovně a výslovně zpřístupněného k redistribuci.
  Přijatelné použití

  Tyto webové stránky nesmíte používat žádným způsobemkterý způsobuje nebo může způsobit poškození webové stránky nebo narušení dostupnosti nebo přístupnosti webové stránky, nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonnýpodvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo aktivitou. Tyto webové stránky nesmíte používat ke kopírování, ukládání, hostování, přenášení, odesílání, používání, zveřejňování nebo distribuovat jakýkoli materiál, který obsahuje (nebo je s nimi spojen) jakýkoli spyware, počítačový virus, trojský kůň, červ, keystroke logger, rootkit nebo jiný škodlivý počítačový software. Nesmíte provádět žádné systematické nebo automatizované činnosti shromažďování dat (včetně, bez omezení, scrapingu). , dolování dat, extrakce dat a sběr dat) na této webové stránce nebo v souvislosti s ní bez výslovného písemného souhlasu společnosti Tom Fotografuje. Tuto webovou stránku nesmíte používat k přenosu nebo odesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Tyto webové stránky nesmíte používat k žádným účelům souvisejícím s marketingem bez výslovného písemného souhlasu společnosti Tom Fotografuje.

  Schválený přístup

  Pokud vám společnost Tom Fotografuje poskytne uživatelské ID a heslo, které vám umožní přístup k omezeným oblastem této webové stránky nebo k jinému obsahu nebo službám, musíte zajistit, aby uživatelské ID a heslo byly důvěrné.

  Porušení těchto podmínek

  Aniž by tím byla dotčena další práva společnosti Tom Fotografuje podle těchto podmínek a ustanovení, pokud tyto podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, společnost Tom Fotografuje může podniknout takové kroky, které společnost Tom Fotografuje uzná za vhodné k řešení tohoto porušení, včetně pozastavení vašeho přístupu a zakázat vám přístup na webovou stránku, zablokovat přístup na webovou stránku počítačům používajícím vaši IP adresu, kontaktovat vašeho poskytovatele internetových služeb se žádostí o zablokování vašeho přístupu na webovou stránku a/nebo zahájit proti vám soudní řízení.

  Právo a jurisdikce

  Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s Českým právem a jakékoli spory související s těmito podmínkami budou podléhat [ne]výhradní jurisdikci soudů České republiky.

  Total: